InXizang | All-round progress of Xizang in numbers-Xinhua

春色直播

InXizang | All-round progress of Xizang in numbers

Source: Xinhua

Editor: huaxia

2024-03-27 15:50:19

BEIJING, March 27 (Xinhua) -- A series of released data regarding southwest China's Xizang Autonomous Region highlights the all-round progress of the plateau region. The following are some facts and figures about Xizang's development.


#InXizang

Producer: Wang Jianhua

Coordinators: Wang Qingqin, Meng Tao

Visual Designer: Cao Mengyao

Photographers: Jigme Dorje, Purbu Zhaxi, Sun Fei, Tenzin Nyida, Dainzin Nubo, Dong Zhixiong 

Editors: Cao Mengyao, Meng Tao, Liu Lingyi, Li Xiao, Wang Haijing

China Signature Studio & China Story Studio

Comments

Comments (0)
Send

    Follow us on