Scenery of Gouyuan Township in Xunyang, NW China's Shaanxi-Xinhua

春色直播

Scenery of Gouyuan Township in Xunyang, NW China's Shaanxi

新华网

Editor: huaxia

2024-04-01 16:53:29

An aerial drone photo taken on March 22, 2024 shows the scenery of Gouyuan Township in Xunyang, northwest China's Shaanxi Province. (Xinhua/Shao Rui)

An aerial drone photo taken on March 31, 2024 shows the scenery of Chang'an Township in Pingli County of Ankang, northwest China's Shaanxi Province. (Xinhua/Shao Rui)

A farmer works at a field in Liangshan Township of Nanzheng District in Hanzhong, northwest China's Shaanxi Province, March 21, 2024. (Xinhua/Shao Rui)

An aerial drone photo taken on March 20, 2024 shows the scenery of Yangchun Township in Nanzheng District of Hanzhong, northwest China's Shaanxi Province. (Xinhua/Shao Rui)

An aerial drone photo taken on March 27, 2024 shows a tea plantation in Shuanglong Town of Hanbin District in Ankang, northwest China's Shaanxi Province. (Xinhua/Shao Rui)

An aerial drone photo taken on March 31, 2024 shows the scenery of Chang'an Township in Pingli County of Ankang, northwest China's Shaanxi Province. (Xinhua/Shao Rui)

An aerial drone photo taken on March 20, 2024 shows a passenger train running along the Xi'an-Chengdu high-speed railway in Yangchun Town of Nanzheng District in Hanzhong, northwest China's Shaanxi Province, (Xinhua/Shao Rui)

An aerial drone photo taken on March 13, 2024 shows the scenery of Chencang District in Baoji, northwest China's Shaanxi Province. (Xinhua/Shao Rui)

A villager works at a field in Shuanghe Township of Xunyang, northwest China's Shaanxi Province, March 22, 2024. (Xinhua/Shao Rui)